Voor scholen

In de praktijk verwijzen leraren naar organisaties, waar bijlessen worden aangeboden. Eduplus wilt de communicatie tussen ouders en onderwijsinstellingen verbeteren en adequaat maken.

Aanmelden Neem contact op

Voor scholen

In de praktijk verwijzen leraren naar organisaties, waar bijlessen worden aangeboden. Eduplus wilt de communicatie tussen ouders en onderwijsinstellingen verbeteren en adequaat maken.

Aanmelden Neem contact op
school-huiswerl-leerling

Basisonderwijs lerarentekort

Binnen het basisonderwijs zijn er verschillende uitdagingen op zowel lokaal als nationaal niveau. Het lerarentekort zet extra druk op de docenten en de ouders. Als gevolg krijgen leerlingen niet de persoonlijke aandacht die zij nodig hebben, met alle gevolgen van dien. In deze situatie wordt er een hogere mate van betrokkenheid bij de ouders verwacht. Een deel van de ouders voelt zich genoodzaakt materiaal aan te schaffen, echter is het effect hiervan niet naar wens. In de praktijk verwijzen leraren naar organisaties, waar bijlessen worden aangeboden. Deze oplossingen zijn financieel niet toegankelijk voor elk huishouden. Daarnaast is het voor de ouder niet duidelijk wat zijn/haar rol is in deze situatie.

Eduplus wilt de communicatie tussen ouders en onderwijsinstellingen verbeteren en adequaat maken. Het komt geregeld voor dat de ondersteuning bij advies- en rapportgesprekken beperkt is. Dit leidt ertoe dat de ouders minder invloed hebben op de educatieve ontwikkelingen van de leerlingen. Hierdoor komt het regelmatig voor dat de leerlingen op een lager niveau geplaatst worden dan hij/zij aankan.

Basisonderwijs lerarentekort

Binnen het basisonderwijs zijn er verschillende uitdagingen op zowel lokaal als nationaal niveau. Het lerarentekort zet extra druk op de docenten en de ouders. Als gevolg krijgen leerlingen niet de persoonlijke aandacht die zij nodig hebben, met alle gevolgen van dien. In deze situatie wordt er een hogere mate van betrokkenheid bij de ouders verwacht. Een deel van de ouders voelt zich genoodzaakt materiaal aan te schaffen, echter is het effect hiervan niet naar wens. In de praktijk verwijzen leraren naar organisaties, waar bijlessen worden aangeboden. Deze oplossingen zijn financieel niet toegankelijk voor elk huishouden. Daarnaast is het voor de ouder niet duidelijk wat zijn/haar rol is in deze situatie.

Eduplus wilt de communicatie tussen ouders en onderwijsinstellingen verbeteren en adequaat maken. Het komt geregeld voor dat de ondersteuning bij advies- en rapportgesprekken beperkt is. Dit leidt ertoe dat de ouders minder invloed hebben op de educatieve ontwikkelingen van de leerlingen. Hierdoor komt het regelmatig voor dat de leerlingen op een lager niveau geplaatst worden dan hij/zij aankan.

Eduplus wilt de uitdagingen minimaliseren door een steunpunt te zijn tussen de ouders, het kind en de onderwijsinstellingen. Dit kan zich uitmonden in verschillende activiteiten.

Eduplus wilt de uitdagingen minimaliseren door een steunpunt te zijn tussen de ouders, het kind en de onderwijsinstellingen. Dit kan zich uitmonden in verschillende activiteiten.

Voortgezet onderwijs

Tijdens het voortgezet onderwijs veranderen de leerlingen vaak, deze ontwikkelen zich op allerlei verschillende manieren. Dit zorgt ervoor dat de individuele aanpak alsmaar belangrijker wordt.

Ook is het van belang dat deze individuele begeleiding zich richt op de driehoek van succes. Deze driehoek wordt opgebouwd uit drie facetten die onlosmakelijk verbonden met, en van invloed, zijn op elkaar. Bij Eduplus richten wij ons op de volgende punten:
Sociale omgeving, academische omgeving en maatschappij

Door gebruik te maken van de driehoek van succes maken wij een impact niet alleen op de academische leercurve, maar ook de sociale verbondenheid van de jongeren. In het hedendaagse onderwijssysteem wordt er veel aandacht besteed aan de academische ontwikkeling. Deze prioritering resulteert in een sociale onderontwikkeling. Vaak is er ook geen ruimte in het curriculum voor deze ontwikkeling. Hierdoor komen onderwerpen zoals burgerschap, persoonlijk leiderschap en participatie niet aan bod.

Daarnaast zijn er ook veel moeilijkheden en onduidelijkheden omtrent belangrijke keuzes bij de leerlingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de profiel- en studiekeuze. Door onvoldoende begeleiding tijdens deze periodes is de kans hoger dat er een verkeerde profiel- of studiekeuze tot stand komt. Naast onnodige vertraging en demotivering van de leerling, heeft een verkeerde profiel- en studiekeuze ook een maatschappelijke impact. De kosten op het onderwijsstelsel nemen hierdoor ook toe.

In de praktijk zal de begeleiding van Eduplus zijn aandacht richten op verschillende domeinen. Binnen deze domeinen zullen cursussen en begeleiding worden aangeboden.

De speerpunten hiervan zijn: verhogen van academisch succes, verhogen van de sociale engagement, tot een juiste profiel- en studiekeuze komen, ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid,
ontwikkelen van burgerschap en ontwikkelen van soft skills

Door in te zetten op zowel academische als sociale ontwikkeling zal de leerling zich als geheel ontwikkelen. Zo zorgen wij ervoor dat de jongeren van vandaag de wereldburgers van morgen worden.

Voortgezet onderwijs

Tijdens het voortgezet onderwijs veranderen de leerlingen vaak, deze ontwikkelen zich op allerlei verschillende manieren. Dit zorgt ervoor dat de individuele aanpak alsmaar belangrijker wordt.

Ook is het van belang dat deze individuele begeleiding zich richt op de driehoek van succes. Deze driehoek wordt opgebouwd uit drie facetten die onlosmakelijk verbonden met, en van invloed, zijn op elkaar. Bij Eduplus richten wij ons op de volgende punten:
Sociale omgeving, academische omgeving en maatschappij

Door gebruik te maken van de driehoek van succes maken wij een impact niet alleen op de academische leercurve, maar ook de sociale verbondenheid van de jongeren. In het hedendaagse onderwijssysteem wordt er veel aandacht besteed aan de academische ontwikkeling. Deze prioritering resulteert in een sociale onderontwikkeling. Vaak is er ook geen ruimte in het curriculum voor deze ontwikkeling. Hierdoor komen onderwerpen zoals burgerschap, persoonlijk leiderschap en participatie niet aan bod.

Daarnaast zijn er ook veel moeilijkheden en onduidelijkheden omtrent belangrijke keuzes bij de leerlingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de profiel- en studiekeuze. Door onvoldoende begeleiding tijdens deze periodes is de kans hoger dat er een verkeerde profiel- of studiekeuze tot stand komt. Naast onnodige vertraging en demotivering van de leerling, heeft een verkeerde profiel- en studiekeuze ook een maatschappelijke impact. De kosten op het onderwijsstelsel nemen hierdoor ook toe.

In de praktijk zal de begeleiding van Eduplus zijn aandacht richten op verschillende domeinen. Binnen deze domeinen zullen cursussen en begeleiding worden aangeboden.

De speerpunten hiervan zijn: verhogen van academisch succes, verhogen van de sociale engagement, tot een juiste profiel- en studiekeuze komen, ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid,
ontwikkelen van burgerschap en ontwikkelen van soft skills

Door in te zetten op zowel academische als sociale ontwikkeling zal de leerling zich als geheel ontwikkelen. Zo zorgen wij ervoor dat de jongeren van vandaag de wereldburgers van morgen worden.