Missie en Visie

Een grote groep jongeren redt het in de maatschappij niet of loopt risico het niet te redden. De jongen die zijn focus verliest op school, het meisje dat onzeker is, de kinderen die een leerachterstand hebben opgelopen door (gebrekkige) thuisscholing als gevolg van de corona-pandemie. Veel risicogroepen al dan niet potentie groepen die onderbelicht raken, maar wel de voedingsbodem zijn voor vroegtijdig schoolverlaten, werkloosheid, criminaliteit en sociale uitsluiting.
EDU+ wil ertoe bijdragen dat deze negatieve voedingsbodem verdwijnt, de negatieve spiraal wordt doorbroken en dat jongeren gaan excelleren. De EDU+ Academie wil jongeren prikkelen en motiveren door laagdrempelig inzicht te geven in de eigen potentie en een positief te realiseren toekomstperspectief. Om dit inzicht te geven heeft EDU+ als primaire doelstelling de jongeren te empoweren en bewustwording te creëren van hun talenten en kansen waar zij over beschikken. EDU+ biedt ondersteuning bij het signaleren van deze talenten en kansen door middel van onder andere onze bijlesprogramma’s en soft skills programma’s.